Habitatge unifamiliar.
Sant Pere de Ribes.
Sot. + PB + PP

Casa Garrido-Martínez

Joan Carles Sánchez © 2010-2022